Søg

 Leveringstid til byggeplads      -     Rektangulær:  4 arbejdsdage  -     CIRK. VAV MF(B) / MOD(B) og Brandspjæld lagerføres  .

Databehanling

Kære kunde


1. Informationspligt kunder


Vi har en oplysningspligt, når vi modtager personoplysninger fra dig via vores hjemmeside eller via en mail, som du sender til os eller via telefoniske oplysninger, som vi noterer og gemmer til senere brug.

Oplysningspligten har vi beskrevet på vores hjemmeside, og vi henviser til hjemmesidens information om vores oplysningspligt i vores første svarmail til dig og i den første mail, hvori vi bekræfter de af dig telefonisk afgivne personlige oplysninger.

Vi skal oplyse dig om, at du altid kan kontakte os som dataansvarlige på mail kbj@a2t.dk og telefon: 40626904  
at det ene formål med at få oplysningerne er, at de er nødvendige for at vi kan vurdere, om vi kan indgå en aftale/kontrakt med dig om den vare og/eller tjenesteydelse, som du ønsker
at det andet formål er, at vi løbende gerne vil orientere dig om lignende varer og/eller tjenesteydelser, der kunne være interessante for dig (markedsføring); dette kræver dit samtykke, hvorfor vi venligst anmoder dig om at afgive dit samtykke hertil,
at vi kun gemmer de oplysninger, som er helt nødvendige i forhold til formålet,
at oplysningerne videregives af os til følgende eksterne modtagere eller kategorier af modtagere: …  (det kan være eksterne samarbejdspartnere, databehandlere, markedsføringsbureauer, underleverandører, modparter i en konflikt, offentlige myndigheder (gerne hvilke), translatører o.l (dette punkt slettes, hvis personoplysninger ikke videregives til eksterne modtagere)
at vi agter at overføre dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU eller af EU godkendt land) … (dette punkt slettes, hvis der ikke skal ske overførsel til tredjelande)
at vi gemmer dine personoplysninger, indtil eventuelle formueretlige krav er forældet, og derefter gemmer vi dem til markedsføringsmæssige formål, medmindre du meddeler os, at du ikke ønsker flere henvendelser fra os,
at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og i visse tilfælde har du ret til at få dine data overført automatisk fra os til en anden dataansvarlig virksomhed,
at du har ret til at trække et samtykke til markedsføring tilbage på ethvert tidspunkt,
at du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk og              
at vi giver dig en forudgående orientering og andre relevante yderligere oplysninger, hvis vi agter at viderebehandle dine personoplysninger til et andet formål end det, hvortil de er indsamlet

 

Med venlig hilsen

Kent Bøje
Adm. direktør