Søg

Leveringstid til byggeplads    -     Rektangulær: 7 arbejdsdage CIRK. VAV MF(B) / MOD(B) og Brandspjæld lagerføres

Databehanling

Privatlivspolitik for AIR2TRUST ApS

1. Dataansvarlig virksomhed

AIR2TRUST ApS
Langhøjvej 1 A, 1. True
8381 Tilst
Cvr.nr.: 30359127

Ledelse/kontaktperson:
Kent Bøje
Telefon: 40626904
E-mail: kbj@a2t.dk

2. Behandling af persondata og formål

AIR2TRUST ApS behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os via mail, brev, hjemmeside, sociale medier og i forbindelse med opfyldelse af kontrakter og aftaler.

De personoplysninger, du indsender til os, digitalt eller i papirform, bliver behandlet af vores personale alt efter formål og relevans. Dine personlige oplysninger bliver således behandlet og opbevaret fortroligt og forsvarligt, og kun de relevante medarbejdere har adgang til dine personoplysninger og eventuelle filer.

Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger.

2.1 Kunder, Leverandører og andre samarbejdspartnere

Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde forpligtelserne i vores aftaleforhold med dig/din virksomhed og til at forbedre vores services.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig/din virksomhed.
Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

Hjemlen til behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1 (a)

2.2 Ansøgere

I forbindelse med rekruttering behandler vi dine personoplysninger.

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit cv med henblik på at evaluere din ansøgning.

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv.

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos os, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen, blive en del af din personalemappe, og vil følge slettepolitikken for denne.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.

Når du uploader en uopfordret ansøgning eller blot dit cv til vores cv-database, vil dine personoplysninger blive gemt i en periode på 6 måneder, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1 (f)

2.3 Deltagere på arrangementer

I forbindelse med tilmelding til et, eller flere, af vore arrangementer afgiver du samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger. Oplysningerne deles med oplægsholdere, undervisere og facilitatorer på det specifikke arrangement.

Oplysningerne slettes senest 12 måneder efter arrangementets afholdelse.

På kurser og arrangementer sker det, at vi tager billeder og video til brug på hjemmesiden, i trykt materiale, på sociale medier eller anden markedsføring. Ønsker du ikke, at der tages fotos/video af dig til de nævnte formål, skal du give besked herom til fotografen eller den ansvarlige på stedet.

Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1 (b) (Tilmeldingen).
Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1.(f) (Billeder og video).

2.4 Administration og bogholderi

Vi behandler personoplysninger vedr. ansatte hos vores kunder og leverandører.

Formålet er at pleje relationer og besvare forespørgsler vedr. økonomiske mellemværende, esk. fakturaer.

Retsgrundlaget for behandlingen er persondataforordningens artikel 6.1 (f).

Vi behandler også personoplysningerne som en del af vores nødvendige bogføring (kontaktinformationer fremgår af fakturaer m.m.). Retsgrundlaget for denne behandling er Persondataforordningens artikel 6.1 (c) og den danske Bogførings- og Regnskabslov.

2.5 Markedsføring

Nyhedsbrev:
Vi behandler navn og emailadresser for modtagere af vores nyhedsbrev, formålet er direct marketing.

Facebook virksomhedsside:
For Facebook virksomhedssiden AIR2TRUST ApS, har AIR2TRUST ApS og Facebook fælles dataansvar.

AIR2TRUST ApS har indgået aftale med Facebook der definerer betingelserne for brug af Facebook Virksomhedsside. Disse betingelser basere sig primært på Facebooks Tjenestevilkår: https://www.facebook.com/terms.php og tillægget vedr. fælles dataansvar: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum 

Se Facebooks Privatlivspolitik https://www.facebook.com/privacy/policy/ for mere information omkring Facebooks håndtering af personoplysninger.

LinkedIn virksomhedsside:

For LinkedIn virksomhedssiden AIR2TRUST ApS, har AIR2TRUST ApS og LinkedIn fælles dataansvar.

AIR2TRUST ApS har indgået aftale med LinkedIn der definerer betingelserne for brug af LinkedIn Virksomhedsside. Disse betingelser basere sig primært på LinkedIns Privatlivspolitik: https://dk.linkedin.com/legal/privacy-policy? og tillægget vedr. fælles dataansvar: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum 

Hjemmeside:
I forbindelse med dit besøg på AIR2TRUST ApSs hjemmeside og sider på sociale medier, kan din og andres trafik bliver registreret ved hjælp af cookies. Se pkt. 2.6 vedr. cookies.

Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1 (a) (Nyhedsbrev og Cookies)
Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1 (f) (Virksomhedssider på sociale medier).

2.6 Cookies

I forbindelse med dit besøg på AIR2TRUST ApSs hjemmeside og sider på sociale medier, kan din og andres trafik bliver registreret ved hjælp af cookies.

Formålet er at måle trafikken, lave statistik over de besøgte sider og målrettet markedsføring.

Når du sender beskeder til via formularer på hjemmesiden sker det over sikre, krypterede forbindelser (SSL).

Læs mere om vores cookiepolitik og/eller ændre dit samtykke her.

Retsgrundlager for behandlinger er Persondataforordningens artikel 6.1 (a).

3. Videregivelse af persondata

I forbindelse med opfyldelse af kundeaftaler/kontrakter kan dine personoplysninger blive videregivet til tredjemand. Dette for at kunne levere de ydelser, du har bestilt. Det kan være forretningspartnere, der har brug for dine personoplysninger for at kunne udføre bestemte transaktioner, f.eks. fragt eller reparationer.

I nogle tilfælde videregiver vi også oplysninger i forbindelse med håndtering af cookies, se mere om det i vores Cookiepolitik.

Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det.

Brug af databehandlere:
Personoplysninger behandles også af vores databehandlere i forbindelse med drift af it-systemer, backup og tilknyttede ydelser.

4. Samtykke

I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke.

I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

5. Overførsel til tredjelande

I enkelte tilfælde overfører vi data til lande uden for EU/EØS. Modtagerne er vores marketingpartnere (Se sociale medier under pkt. 2.5 og vores Cookiepolitik)

Tredjelandene er: USA

Overførslen er baseret på EUs Standardkontrakter der er godkendt af Europa Kommisionen.

6. Opbevaring og sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark. Vi sletter løbende personoplysninger, som ikke er nødvendige, når vi har opfyldt vores forpligtelser i forhold til et eller flere af de formål de er indsamlet til.
Hvis du vil vide mere om, hvor længe vi gemmer dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for, at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.